Cheetah30

Cheetah30

Kappseglingar 2016


Big boat race 27-29/
11/6 Lysekils race
Bohusracet 30/6-3/7
Leröy smögen race 9 juli
Väderöarna runt 16 Juli
Grebbestadsregattan 17 juli
Hermanö runt 6 aug
Tjörn runt 20 aug
Uddevallaregattan 27 aug
Robline skagen race 2-4 sept
Sölvroret fyn 23-25 sept

Kappsegling-och konsten att läsa inbjudan

KappseglingPosted by Mikael Vesala Fri, August 28, 2015 08:42:49
Årets upplaga av Tjörn runt innebar ju en ny variant på bana runt Tjörn och för oss på Cheetah var det ju jackpot med medsols bana och Ostlig vind, och dessutom hanterade vi de rådande förhållande riktigt bra och fick en mycket efterlängtad bra placering.
Jag tycker arrangören ska ha en eloge för att dom försöker förnya denna anrika segling, och tror att det är nödvändigt för att den ska hållas levande och utvecklas med sin samtid.

Emellertid vill jag belysa ett fenomen som kan få betydande konsekvenser för den enskillde seglarens förutsättningar.
Det handlar om att olika människor uppfattar information olika. Jag tänker på om man ser saker i bild eller ord. Det verkar som att majoriteten ser/tolkar det skrivna ordet medan andra har svårare för det och har lättare för bilder. Jag tillhör definitivt dom som har lättare för en banbeskrivning i bild. En bild går inte att misstolka om den är enkel och tydlig typ den vi fick på MBBR, eller kartan i TjR. En text har i vart fall jag lättare att misstolka.

I årets Tjr upplever jag att det var svårt att hitta rätt info om banan i de handlingar på nätet och i hanlingarna man får vid regisreringen. Problemet var egentligen att det var motstridiga uppgifter på olika ställen.
På det medskickade sjökortet är banan ritad utanför Dynan.
I inbjudan likaså men det står inget i text om dynan och banbeskrivningen uppfattar jag som allmänt rörig i med div begränsningar i paragrafform.
http://www8.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_569846/cf_57129/Inbjudan_Tj-rn_Runt_by_COWI2015_final.PDF

En text som beskriver banan finns egentligen bara på ett ställe på nätet och var ej med i de handlingar man fick ut vid registreringen: en bit ner i texten kan man läsa följande: "Stora banan får en ny sträckning med ett rundningsmärke utanför Getskär, rundning av Hätteberget och därefter blir det fri väg till mål i Stigfjorden."
http://www8.idrottonline.se/StenungsundsSS-Segling/TjornRunt/Informationseglare/TjornRuntbanornakarta/

Så vitt jag har förstått så Uppmärksammade seglare seglingsledningen på konflikten i handlingarna på första skepparmötet och det var det som föranledde anlaget på anslagstavlan 19:30
Där ser man vikten av att gå på skepparmötet. Det försummade jag och det är bara att hacka i sig.
Men jag vill för den skull inte dra mig för att ge synpunkter på hur jag önskar att info ska delges.
1: Samstämmig info! Karta och text måste vara samstämmig.
2: använd helst samma skrivning i alla dokument som rör viktig info som tex banbeskrivning och begränsningar.
3:Om man har en särskilld knapp på sin hemsida om banan så bör samma info gå att hitta i inbjudan/N o r
4:Prio bör vara att den info man får i handlingarna vid registrering ska vara tillräcklig för att förså banan, begränsningar mm . OCH likadan som den man kan hitta på nätet, man ska inte behöva leta sig runt på olika ställen på hemsidan för att få fullständig adekvat info.

Med detta hoppas jag att vi alla lärt oss något. Arrangörer som seglare. Jag har det i alla fall!

  • Comments(2)//www.cheetah30.se/#post377